Marc Vamos Blog
Hier vindt je al onze wandelingen en fietsroutes die we hebben volbracht

Wandelen of fietsen met de GPS van je Smart- of I-phone doe je zo: KLIK HIER!

steun onze actie Vamos for life

De hoogste vliedberg van Zeeland is die van Wemeldinge. De 12 meter hoge berg gaat wat verscholen tussen de bomen en het struikgewas eromheen. Het is een van de tientallen aarden heuvels die Zeeland nog telt. Ze werden in de middeleeuwen opgeworpen, veelal om plaats te bieden aan het mottekasteel van een ambachtsheer. In de 19de eeuw bleek dat ook...

Vermoedelijk ontsprong de Ledebeek vroeger in de bossen ten noorden van Destelbergen en liep ze daarna oostelijk om uiteindelijk te Lokeren in de Durme uit te monden. Vandaag loopt de beek zowel af naar de Schelde als naar de Durme. In de loop der jaren is door ingrijpen van de mens de waterhuishouding in de streek sterk veranderd. Zo...

Bauwens werd geboren in de Waaistraat als zoon van George Jean Bauwens en Jeanne van Peteghem, leden van de gegoede Gentse burgerij, die een leerlooierij en wijnhandel dreven. De jongen was al vroeg bezeten van machines. Op dertienjarige leeftijd ging hij van school af om het vak van het leerlooien aan te leren. Op zijn zeventiende werd hij door...

De inwoners van Oordegem hebben als spotnaam de 'Polkaboeren', genoemd naar de "polka", een volksnaam voor de aardappelziekte die wordt veroorzaakt door een zwam. We wandelen eerst bezijden Strijmeers en Papegem. Verder bezijden Oordegem naar de Fauconiermolen. Terugkeren doen we langs de spoorlijn en via paadjes en doorsteekjes.

Jules Persyn (Wachtebeke 1878 - Broechem 1933), is een Vlaamse schrijver en literatuurcriticus die vooral bekendstaat voor zijn essays en schrijversbiografieën. Hij studeerde wijsbegeerte in Rome maar stapte na twee jaar uit de opleiding en kwam terug naar België. Daar studeerde hij Germaanse filologie aan de Katholieke Universiteit Leuven, een...

De Nuchten zijn de ideale biotoop voor vogels zoals de ijsvogel, de blauwborst en de roerdomp. Het moerassig natuurgebied ligt langs de Dender tussen Zandbergen en Idegem. Doorheen De Nuchten loopt een aantrekkelijk knuppelpad dat je dwars doorheen het gebied voert. We wandelen eerst langs Windermolen naar Pollare. Via gehucht Roost en langs de...

Het Riekend Rustpunt is een klein museum aan Het Sluis in de Belgische gemeente Berlare. Het Riekend Rustpunt toont de bezoeker informatie over het transport van mest en beer over water van de stad naar het platteland. Er is een permanente tentoonstelling opgesteld: Van stadsstront naar zandgrond. Onder het huidig museum gebouw was er een nu...

Renaat De Rudder was een Vlaamse soldaat die sneuvelde in de 1ste Wereldoorlog. Hij geldt als één van de zogenaamde IJzersymbolen van de Vlaamse Beweging. Hij werd geboren te Oostakker in 1897. Zijn jeugdjaren bracht hij door in Landegem en hij had een roeping tot priester. Hij trok op 12 oktober 1914 echter als oorlogsvrijwilliger naar het front,...

Rond het jaar 1000 stond het huidige gebied rond Hoofdplaat al bekend als Gaternesse. De kerk van Gaternesse stond waar men vandaag de Rooden Hoek vindt. Na vele overstromingen stond in 1408 het hele gebied weer onder water. De ruïnes van de kerk waren echter tot en met 1664 nog te zien tussen de overgebleven schorren en slikken. De...