Marc Vamos Blog
Hier vindt je al onze wandelingen en fietsroutes die we hebben gedaan

Wandelen of fietsen met de GPS van je Smart- of I-phone doe je zo: KLIK HIER!

agenda           video's          wandel- en fietsroutes 

Het kasteel Gruuthuyse werd al in de Middeleeuwen vermeld en heeft een bewogen verleden achter de rug. Het kasteel draagt de naam van zijn meest vermaarde bewoner. In de 15de eeuw was dit domein het buitengoed van Lodewijk van Gruuthuyse, raadgever en diplomaat van de hertogen van Bourgondië. We wandelen eerst door het centrum van oostkamp, door...

De Slag bij Gavere was de beslissende slag in de Gentse Opstand (1449-1453), waarbij de Gentse milities vernietigend werden verslagen door de hertog van Bourgondië, Filip de Goede. De aanleiding van de opstand van de Gentenaren waren de hoge belastingen in hun stad. Toen het nieuws zich verspreidde dat Filips de Goede een leger van 30.000 man had...

In 1240 kregen Lembeke en Eeklo hun keure van de Vlaamse gravin Johanna van Con­stan­tinopel en haar gemaal Thomas van Savoie, dit ter ondersteuning van hun ver­cijn­zings­politiek in het uitgestrekte grafelijk domein Aalschoot. De voorrechten in de keure opgesomd moesten het de kolonisten aantrekkelijk maken om zich in het gebied te vestigen. Van...

Brouwerij Smisje is een kleine onafhankelijk brouwerij die brouwt met de zuiverste ingredienten. Het belangrijkste in bier is water. De brouwerij bezit een natuurlijke erkende bron. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van hoofdzakelijk Belgische hop. Uiteraard kan mout niet ontbreken. De gist wordt zelf eigenhandig gekweekt en is eigen aan de...

De Roomanmolen werd gebouwd in 1847. De klei voor de bakstenen werd gewonnen in de nabije omgeving en in veldovens gebakken. We wandelen eerst langs de Twistkapelletjes richting Kemzeke. Verder gaat het langs velden, akkers en bosrestantjes rondom Sint Pauwels naar de Roomanmolen.

De industrialisatie had een grote impact op de ontwikkeling van de stad Gent in de 19de eeuw. Terwijl andere stadsdelen en buitenwijken in snel tempo door de oprukkende urbanisatie ingepalmd werden, bleef het gebied dat vandaag gekend is als Sint-Baafskouter - Rozebroeken lang gevrijwaard. De Stad Gent kocht de gronden aan en richtte er een groen...

In het noorden van Merksplas ligt het Graafsbos. In de 17e eeuw was het domein eigendom van de Graaf van Hoogstraten. Toen kreeg het de naam "des Heeren Graven Bosschen". Heden is het een plaats van rust en stilte waar het leuk wandelen is. We wandelen eerst langs Carols Hofke naar het Graafsbos. Verder door naar Stroper en domein...

Maagd van Gent is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Sluis en de Belgische gemeente Sint-Laureins. De buurtschap ligt ten zuiden van Pyramide. De betreffende dijkweg werd in 1664 aangelegd en volgt de vastgestelde Nederlands-Belgische grenslijn. Het gehucht Maagd van Gent dankt haar naam aan een gelijknamige herberg die hier ooit stond. We...

De inwoners van Vrasene werden vroeger 'torenblussers' genoemd omdat ze de kerktoren waren gaan blussen toen de maan erop scheen. We wandelen eerst landelijk naar de E34 toe. Langs het gehucht 'Vliegenstal' en de wijk 'Mosselbank' stappen we richting Beveren-Waas. Paadjes, baantjes en doorsteekjes brengen ons naar Vrasene terug.