Carolinensielwandeling vanuit Harlesiel - 10km

27-08-2019

Carolinensiel werd in 1729/30 gesticht door vorst George Albrecht van Oost-Friesland, nadat het grondgebied gedurende de jaren daarvoor was herwonnen op de Harlebucht. De nederzetting kreeg de naam van zijn gemalin, Sophia Carolina van Brandenburg-Kulmbach. Aan de haven werd in 1765 op initiatief van Frederik de Grote op nieuw aangewonnen land een 2de toegevoegd die de naam Friedrichsschleuse kreeg. Carolinensiel ontwikkelde zich al snel tot een van de belangrijkste zeehavens van Oost-Friesland. Ten noorden van Carolinensiel werd in de jaren '50 een nieuwe haven met bijbehorende nederzetting aangelegd, die van Harlesiel. Daardoor werd Carolinensiel vanaf het begin van de 20e eeuw de oudste historische haven dat nu nog een museumhaven is. We wandelen eerst rond de parking naar de Brug van de Herinneringen en dan verder langs het gehuchtje Harle en langs de waterloop Harle naar Carolinensiel. Nog een reepje langs de Harle en dan door de polders gaat het naar de Noordzee nabij Harlesiel. Terugkeren doen we langs het strand en de haven van Harlesiel.

Start en aankomst: Parking am Harlesiel 3, Wittmund-Harlesiel.