Damvalleifietsroute vanuit Lochristi - 34,5km

25-05-2018

De Damvallei is een laagveenecosysteem dat ontstaan is doordat de voormalige Scheldemeander volledig verveende. Eeuwen geleden werden er een 50-tal turfputten uitgegraven. Hier ontwikkelde een unieke vegetatie gekenmerkt door uitgebreide velden van krabbenscheer en uitgebreide oevervegetaties. In de sloten leeft nog de kleine modderkruiper. Op enkele plaatsen vindt men zelfs nog mesotrofe trilvenen en overgangsvenen met veenmossen terug. We fietsen eerst bezijden Beervelde naar de gemeente Laarne. Verder gaat het naar de Schelde. Terugkeren doen we langs de gemeente Heusden en door de Damvallei zelf.

Start en aankomst: Sint Niklaaskerk, Dekenijstraat 6, Lochristi.