Everzwijnwandeling Evergem - 12,5km

05-11-2015

De benaming Evergem vind je voor het eerst terug in documenten uit de vroege Middeleeuwen, op een bezitsoorkonde uit het jaar 966. De naam "Evergehem" verwijst naar de Frankische krijgsman Ever die zich in deze streek rond de rivier de Kale kwam vestigen. In de vlag van Evergem beeldt een everzwijn van sabel (= zwart) af op een veld van goud. Uiteraard is hierbij de betekenis van het woorddeel 'ever', etymologisch 'de Frankische krijgsman Ever', totaal verbasterd. Je wandelt langs stille wegen en paden tussen Evergem-centrum en deelgemeente Belzele.

Startplaats: Sint Christoffelkerk, Eindeken 14, Evergem