Het verdronken land van Saefthinge Hulst - 52,1km

25-06-2015

Van bebost gebied, welvarende polder tot onherbergzaam schorrengebied: Saeftinghe is in de loop der eeuwen veel van uiterlijk veranderd onder invloed van de zee. Niet alleen door stormvloeden en overstromingen, ook het zeespiegelniveau is van grote invloed op hoe Saeftinghe erbij lag. Uit bodemvondsten blijkt, dat er in verschillende periodes mensen in Saeftinghe zijn geweest. We fietsen langs dijken van de Westerschelde en door de polders, met als kers op de taart het Verdronken Land van Saeftinghe.

Start aan knooppunt 49, Grote Markt, 1, Hulst