Isabellawandeling Boekhoute - 19,8km

20-09-2015

Het Isabellakanaal is een kort afwateringskanaal (5,5km) in Nederland dat de Braakman verbindt met het Belgische Leopoldkanaal ten noorden van Boekhoute. Het werd in 1920 gegraven ten gevolge van een nieuw akkoord tussen beide landen. Het moest ertoe bijdragen de afwatering van de Belgische polders in het Braakmangebied te verbeteren. We wandelen langs het Isabellakanaal, het Leopoldsknaal en doorheen de natuur in en rond de Braakmanbossen. Verder langs café 't spoor, het kasteel 'Ter Leyen' en het visserijmuseum in het voormalige stadhuis.

Startplaats: Heilig Kruiskerk, Boekhoutedorp, 16, Boekhoute