Keuzemeersenwandeling vanuit Drongen - 11,4km

09-01-2019

De Keuzemeersen liggen in een bocht van de Leie. Het gaat om graslanden die 's winters nat zijn en nu nog maar zelden overstromen. Een opvallend verschil met de andere meersen rond Gent is de aanwezigheid van heel wat houtkanten en knotwilgenrijen. De laagst gelegen percelen liggen centraal in het gebied en zijn over de gehele lengte van de Leie gescheiden door een oude oeverwal. Hierdoor zie je een mooie gradiĆ«nt vanaf de Leieoever van drogere graslanden naar de natste vegetaties in het centrale deel en weer naar drogere graslanden op de kouterflank (Keuzekouter). 

Start en aankomst: Sporthal Keiskant, Keiskantstraat 3, Drongen.