Moervaartwandeling Moerbeke-Waas - 14,6km

15-04-2018

De Moervaart (vroeger de Moere genaamd) werd oorspronkelijk in de Middeleeuwen (rond 1300) gegraven door de abdij van Boudelo, aanvankelijk om de afwatering van de alluviale Moervaartdepressie te verbeteren en zo weiland en landbouwgrond te winnen. Om de moeilijk bevaarbare Zuidlede te vermijden voor het transport van turf, dat in dit gebied gewonnen werd, is ze in de 15e eeuw eveneens bevaarbaar gemaakt. Door de aanleg van het kanaal Gent-Terneuzen in 1825 werd de verbinding verbroken met de natuurlijke bovenlopen: de Poekebeek (die ontspringt in Tielt) en Oude of Hoge Kale, die ontsprong te Sint-Joris, Beernem. Ten noorden van de Moervaart bevindt zich een strook zandgrond die gans het Waasland overspant. Hier was eens het Moerewoud met een aanplanting van eiken, beuken en olmen. We wandelen via de oude spoorbedding naar de Coudeborm. Dan gaat het langs de Moervaart naar de Keysershoek. Verder door naar de KruiskKapel en langs de Liniewegel. Terugkeren doen we langs de Damvaart.

Start en aankomst: Sint Antoniusabtkerk, Dekenijstraat , Moerbeke-Waas.